WeClip besteedt voortdurend aandacht aan correcte, actuele en toegankelijke inhoud van de website. Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd correct, volledig, nauwkeurig of actueel is. Er kunnen daarom geen rechten aan de worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Wijzigingen

De website van WeClip is continu in ontwikkeling. WeClip behoudt zich het recht voor om de tekst en de beelden te wijzigen.

Auteursrechten

Als auteursrechthebbende heeft WeClip het recht om zijn werk voor eigen publicatie & promotie in woord en beeld te publiceren. Dit is op basis van het Recht Geestelijk Erfgoed en het Beeldrecht als kunstenaar/ maker.

Geen enkele beeld op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van WeClip.

Nederlands Recht

Op deze website en de daaraan verbonden Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.